SİPARİŞ HATTI /444 55 07

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakli̇yat Gıda İçecek Sanayi̇ ve Ticaret Anonim Şirketi̇ tarafından Ceysu işletmesine özel hazırlanmıştır.

Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakli̇yat Gıda İçecek Sanayi̇ ve Ticaret Anonim Şirketi̇  (“CEYSU”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.

Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

1.CEYSU’nun kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.

2.CEYSU Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Kullanıyor?

CEYSU, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları şu şekildedir;

• Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

• İşlem yapanın/yaptıranın üyelik bilgilerini teyit etmek,

• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• Ticari ilişkilerin yürütülmesi,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

• Hizmet kalitesinin arttırılması,

• Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,

• Veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi,

• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• Açık rızanız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve istatistiksel analizler yapabilmek,

• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

• Ürün satışı, pazarlama, lojistik ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması,

• Müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

• Risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütülmesi,

• KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

3.Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz Ceylaner Turizm Madencilik İnşaat İnşaat Malzemeleri̇ Taşımacılık Tarım Canlı Hayvan Bilgisayar ve Yazılım Ticaret Sanayi̇ Anonim Şirketi̇ ile, mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz ABC İçecek Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi̇ ve Ticaret A.Ş. ile, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için anlaşmalı banka ile, mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için sigorta acentesi, ürün veya hizmet veren kişi veya firma, anlaşmalı yeminli tercüman ile, mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi için ürün veya hizmet alan kişi veya firma, Ceysu Bayileri ile, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi için izniniz olması durumunda sosyal medya siteleri aracılığıyla tüm sosyal medya kullanıcıları ile, mesaj iletimi için tercih ettiğiniz durumlarda Whatsapp uygulaması ile, yasal zorunluluk nedeniyle adli merciler, kolluk kuvvetleri, icra dairesi, İSG firması, noter ile paylaşmaktayız. 

4.CEYSU kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

CEYSU ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

CEYSU  tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, Kişisel Verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuksal sebeplerine dayalı olarak, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, CEYSU adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Ceylan Holding Grup Şirketleri nezdindeki tüm fabrika ve şubelerimizdeki veriler,

CEYSU tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, CEYSU’a ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler

Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden CEYSU ürünlerini kullanan müşteri ile CEYSU ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri

5.Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca CEYSU’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi veya Başvuru Formunu;

“Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Bulvarı Sherwood Hotel Sitesi No: 364/1 Kundu/Aksu/Antalya 07112” adresine noter kanalı ile iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir,

Şirket nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile https://ceysu.com.tr/KVKK_Bilgi_Talep_Formu.pdf sayfasında yer alan formu doldurarak, kvkk@ceysu.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilir,

+90 242 352 27 55 numaralı telefonu veya 444 55 07 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir,

Ya da ceylanisletme@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.    

Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakli̇yat Gıda İçecek Sanayi̇ ve Ticaret A.Ş.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.