Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Ticari Ünvanı : Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek  San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : Kemerağzı Mah.Tesisler Cad. No:364/1 Aksu/ANTALYA

E-mail :

Satıcı Mersis No : 0208040029700013

ALICI

Adı – soyadı :

Adresi : {SATIS_TESLIMAT_ADRES}

Telefon :

E-mail :

Yukarıda belirtilen Fatura Bilgilerinin farklı kişi/kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden sipariş talebinde bulunan ALICI sorumlu olacaktır. ALICI verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Verilen bilgiler ile ALICI’nın ürünün tesliminde sorun yaşaması halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’ine (Yönetmelik) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, mobil uygulaması ve …………………………com adresi üzerinden Satıcı’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve Satıcının anlaşmalı olduğu taşıyıcı tarafından teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların mobil kullanıcı ve  websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

BURAYA OTOMATİK SİPARİŞ DETAYI GELECEKTİR

Ürün

Cinsi

Miktarı

Ürün Bedeli

Teslim Bedeli

İndirim

Toplam Bedel (Vergiler Dahil)

Ödeme Şekli (Nakit/Kredi Kartı/OKK):

Toplam Sipariş Tutarı:

ALICI Nakit, Kredi Kartı, Online Kredi Kartı (OKK) ile ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. Ürünlerin kapıda teslimi esnasında Kredi Kartı, OKK söz konusu ise Kimlik İbraz edilmelidir bu hallerde tüketici güvenliği gereği SATICI’nın siparişi teslim etmeme hakkı bulunmamaktadır. SATICI’nın ALICI kredi kartı OKK ödemelerine ilişkin olarak bankaya herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Teslimden sonra ALICI’nın Kredi Kartı’nın yetkisiz kişilerce kullanımı söz konusu olursa ve ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi gündeme gelirse ALICI 3 (üç) gün içerisinde başka bir Kredi Kartı ve OKK yahut nakit olarak ödeyeceğini kabul etmektedir.

Siparişi takip eden  günü ürün temin edilerek taşıyıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilecektir.  Teslim günü için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Fiyat ve ürün bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI hatayı gidermek üzere teslimat yapabilecektir. Bu halde siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. Bunun dışındaki ALICI kaynaklı iptalleri takiben tekrar oluşturulan siparişlere ek taşıma bedeli alma hakkını saklı tutmaktadır.  Ürünler stoklarla sınırlı olup, anlık sipariş durumuna göre sipariş edilen ürün temin edilemeyebilir.

Ambalaj Atıklarını Kontrolü Yönetmeliği uyarınca plastik, 01/01/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeli satışlar dahil ücrete tabi olmak durumundadır. ALICI, siparişin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarın kendisinden tahsil edileceğini kabul etmektedir.

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanım içindir. Toptan, yeniden satış amaçlı siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı saklıdır.

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ONLİNE KREDİ KARTI ÖDEME YÖNTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, ………. TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya taşıyıcı tarafından teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Taşıyıcı malı Alıcı adına Satıcı’dan teslim alarak fişi veya faturası ile birlikte Alıcı’ya teslim etmekle mükelleftir. Alıcı ürünü satın almadan önce Taşıyıcı ’ya ödeyeceği teslim masrafını da görüntüleyebilecektir.  Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Alıcı’nın ürünü teslim bedeli dahil olarak almayı kabul etmesinden itibaren herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet  bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ve Taşıyıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde, mobil uygulamasında yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından verilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Kullanıcı Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve Taşıyıcı  tarafından verilen teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti Taşıyıcı ’dan teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından Taşıyıcı ’dan teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürünlerin içeriklerini bildiğini, ürünlerin alerjen bileşenler içerebileceğini, ürün seçiminin kendisi tarafından yapıldığını, ürün içerikleri hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE SORUMLULUKLARI

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ve fiş/faturası ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı mal/hizmetin Taşıyıcı ;’ya teslim anına kadar bu hususlardan sorumlu olmakla birlikte Taşıyıcı  mal/hizmetin Satıcı’dan teslim alınarak Alıcı’ya teslim edilmesi anına kadar sorumlu olacaktır. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde Taşıyıcı ’ya teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı veya Taşıyıcı  sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

Satıcı ürün içeriklerini tam olarak belirtmekle yükümlüdür. İlgili ürünlerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilip, paketlenmesinden sorumludur. Bu sorumlulukların yerine getirildiği durumda dahi oluşabilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın alerjen uyarısına rağmen ürünü alıp tüketmesi kendi sorumluluğunu doğuracaktır. Bu kapsamda yaşanacak herhangi bir zarardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

ALICI , 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma bildiriminizi  yukarıda belirtilen iletişim bilgileri (Tel, Faks, Email ) veya …………………com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz.

MADDE 9- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, Satıcı veya Taşıyıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın veya Taşıyıcı ’yla çözememesi durumunda, mal/hizmet bedeline göre Alıcı Tüketici Hakem Heyetlerine yahut Tüketici Mahkemelerine uyuşmazlığın çözümü için başvurma hakkına sahiptir.

MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, SMS ve e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın, resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI     

ALICI

{UYE_AD} {UYE_SOYAD}

{SATIS_TESLIMAT_ADRES}

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ

İş bu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik iletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım Nakliyat Gıda İçecek  San. ve Tic. A.Ş.,  Ceylaner Turizm Madencilik İnş.İnş.Mal.Taş.Tar.Can.Hay.Bil.Ve Yaz.Tic.San.A.Ş., ABC İçecek Gıda Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirket (hepsi birlikte Ceylan Grup Şirketleri) tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanuna uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

Telefon

SMS

E-posta